Informace o nás

Filmový klub v Jeseníku

    Mnozí obyvatelé města Jeseníku si ještě vzpomenou na fungování filmového klubu v jesenických lázních v dobách komunistického režimu. V té době bylo klubové hnutí jednou z mála možností kulturní alternativy v zahnívající realitě normalizační doby, a to plně platilo i pro klub v Jeseníku.

    Když se starý režim zhroutil a došlo ke zrušení cenzury a kulturní regulace, dostala se celá nekomerční kultura do krize. V mnoha městech filmové kluby zanikly, někde to potkalo celá kina, v každém případě začala převládat tak jako v jiných evropských zemích té doby především komerční americká filmová tvorba. Možná se to dnes málo ví, ale i jesenickému kinu hrozil konec. Nakonec zvítězil ve vedení města zdravý rozum, a kino dokonce prošlo později rekonstrukcí.

    Filmový klub byl v roce 1998 obnoven zásluhou vedení kina a Městských kulturních zařízení v Jeseníku po příchodu pana Milana Uhla ze Zábřehu, který několik let vytvářel jeho dramaturgii i pověst. Klub se stal se hned od začátku členem Asociace českých filmových klubů, instituce mající velké zásluhy na úspěšné obnově hnutí filmových klubů v Česku, která dnes působí i jako významný filmový distributor.   

    Jesenický klub se na počátku potýkal s řadou problémů, především s malou návštěvností, ale tyto „dětské nemoci“ bylo brzy překonány, především když se jesenické kino připojilo k desítkám kin v republice promítajícím reprezentativní cyklus náročnějších filmů s názvem Projekt 100, který právě Asociace vytvořila. Ten dnes získal ohromné renomé, a i když se jedná o přehlídku nekomerčních filmů, má dnes i značný význam komerční a není již v republice slušné kino, které by ji aspoň zčásti neuvedlo.       

    Když jsem v roce 2003 po odchodu Milana Uhla přebíral programování FK, ustálil se počet představení na dvou za měsíc během roku a deseti projekcích Projektu100  v termínu od ledna do dubna. Také jsme ve spolupráci s místním gymnáziem začali jako součást filmového vzdělávání organizovat vzdělávací cyklus Film a škola, který se dosud sestává z několika představení za školní rok doplněných lektorským úvodem. Jeseník se tak stal jedním z prvních měst, která se k tomuto projektu filmového vzdělávání, dnes už velmi rozšířenému a těšícímu se podpoře ze strany ministerstva školství, připojila.

    V Jeseníku je situace pro rozvoj filmového klubu relativně příznivá. Ve městě existuje několik středních škol, nachází se zde skupina středoškolsky a vysokoškolsky vzdělané inteligence se zájmem o film, ve městě má klub už slušnou tradici a renomé.  Nedostatkem v Jeseníku je samozřejmě horší možnost vytvořit stabilizované jádro diváků, protože mladí lidé časem odcházejí do větších měst studovat na vysoké školy a ne vždy se vracejí zpět, klubové publikum je tak značně proměnlivé.

    Hlavním úkolem filmového klubu je formování a kultivace poučeného filmového diváka, přičemž v tomto ohledu tak klub plní funkci sebezáchovnou i obecně pro další existenci kina jako kulturního fenoménu. V době internetu, multikin a videopůjčoven není problém získat jakýkoliv film krátce po premiéře, takže v tomto role kina klesá. Přesto si troufám tvrdit, že kina nezaniknou ani s dalším rozvojem a rozšířením moderní techniky, právě naopak. Zážitku vidět film na velikém plátně a s kvalitním ozvučením nemůže v očích skutečného milovníka filmu konkurovat žádné domácí kino, byť by bylo technicky stále dokonalejší, o sociálním zážitku návštěvy kina nemluvě.

    Jesenický filmový klub po mnoha letech fungování patří dnes nedílně do nabídky nekomerční kultury v Jeseníku a těší se podpoře a zájmu současného vedoucího kina Petra Víšy i dlouholetého ředitele MKZ v Jeseníku Mirka Hrdličky. Za svou existenci vděčí samozřejmě nejvíce vám, našim věrným divákům, kteří si kulturní nabídku v Jeseníku bez jeho existence již nedokážete představit.

                                                                                                                                                 Za FK Jeseník Tomáš Svoboda